Wednesday, July 11, 2007

Blue lady, Evendim, level 39

Rangeři z Tinnundiru mě konečně vyslali k Modré paní, prastaré ochránkyni jezera Evendim, abych ji požádal o magický kov Silithar na skutí Aragornova meče Narsilu. Byla poměrně rezerovaná, vyprávěla mi, že byla přítelkyní Elendila a prastarých králů Arnoru. Aragorn prý za ní byl jako mladík, ale tenkrát ho odmítla, protože nebyl hoden ujmout se svého dědictví.
Dostal jsem od ní za úkol pobít pár salamandrů na ostrově Tyl Ruinen, to jsem hravě splnil. Nestačilo jí to a dala mi za úkol obnovi dvě Elendilovy sochy, které stávaly na ostrově. Jednu jsem snadno vyčistil pomocí elixíru od elfů z Eavespires, ale druhou jsem nemohl najít. Až po chvíli mi došlo, že jsem před časem hledal zlomky sochy pro rangera z Ost Forodu. Doběhl jsem za ním, a naštěstí jsem od něj dostal kompletní sochu, kterou jsem jen donesl na podstavec. Úkol byl splněn.
Modrá paní po mě ještě chtěla, abych jí prokázal úctu tak, jak to dělával Elendil. Napadlo mě se jí poklonit. Bylo to ono: Modrá paní souhlasila, že jsem hoden vstoupit do Elendilovy hrobky a vyzvednout tam Silithar potřebný na skutí Elendilova meče Narsilu.
Cesta podél jezera Evendim je vroubena hrobkami králů Arnoru. Je to posvátný pocit, procházet se kolem hrobek Aragornových předků.
Nachází se tam i Elendilova hrobka , do které však nikdy nebyl pohřben. Po Elendilově smrti sem Isildurovi muži donesli jen pár pozůstatků jeho zbroje a dalších památek na tohoto mimořádného muže. Už se těším, až se tam podívám.

1 comment:

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Smartphone, I hope you enjoy. The address is http://smartphone-brasil.blogspot.com. A hug.