Wednesday, July 11, 2007

Blue lady, Evendim, level 39

Rangeři z Tinnundiru mě konečně vyslali k Modré paní, prastaré ochránkyni jezera Evendim, abych ji požádal o magický kov Silithar na skutí Aragornova meče Narsilu. Byla poměrně rezerovaná, vyprávěla mi, že byla přítelkyní Elendila a prastarých králů Arnoru. Aragorn prý za ní byl jako mladík, ale tenkrát ho odmítla, protože nebyl hoden ujmout se svého dědictví.
Dostal jsem od ní za úkol pobít pár salamandrů na ostrově Tyl Ruinen, to jsem hravě splnil. Nestačilo jí to a dala mi za úkol obnovi dvě Elendilovy sochy, které stávaly na ostrově. Jednu jsem snadno vyčistil pomocí elixíru od elfů z Eavespires, ale druhou jsem nemohl najít. Až po chvíli mi došlo, že jsem před časem hledal zlomky sochy pro rangera z Ost Forodu. Doběhl jsem za ním, a naštěstí jsem od něj dostal kompletní sochu, kterou jsem jen donesl na podstavec. Úkol byl splněn.
Modrá paní po mě ještě chtěla, abych jí prokázal úctu tak, jak to dělával Elendil. Napadlo mě se jí poklonit. Bylo to ono: Modrá paní souhlasila, že jsem hoden vstoupit do Elendilovy hrobky a vyzvednout tam Silithar potřebný na skutí Elendilova meče Narsilu.
Cesta podél jezera Evendim je vroubena hrobkami králů Arnoru. Je to posvátný pocit, procházet se kolem hrobek Aragornových předků.
Nachází se tam i Elendilova hrobka , do které však nikdy nebyl pohřben. Po Elendilově smrti sem Isildurovi muži donesli jen pár pozůstatků jeho zbroje a dalších památek na tohoto mimořádného muže. Už se těším, až se tam podívám.

Wednesday, July 4, 2007

Západní Evendim, level 39

Hodně času jsem strávil bojem s vlčími lidmi Gauradan, kteří mají své tábory na svazích severovýchodně od jezera. Je to dlouhá cesta od vstupní soutěsky přes jezírko s vodopádem, pak po cestě do svahu přes jednotlivé tábory, až nad vodopády do tábora Gloaming Falls a na samý konec. Musel jsem ji absolvovat asi pětkrát, protože mě tam opakovaně poslali elfové z Eavespires. Většinou jsem se zavěsil za nějaký fellowshp, protože nepřátel bylo mnoho a sám bych neprošel.
Boj s Gauradan byl zajímavý, nakonec jsem musel ukrást jejich totemy, Erchiel v Eavespires je upravila tak, aby označovaly tabu, a já jsem jimi nahradil totemy podél řeky, kteríé označovaly hranici území Gauradan. Tak jsem dosáhl toho, že se Gauradan nebudou odvažovat za své hranice.
Na samém konci tábora Gauradan jsem našel poslední pátý kámen skrývající odpověď k riddle questu. Ten mě - překvapivě - poslal na samý začátek hledání, k soše na rozcestí v Parth Anduial. Tam jsem našel poklad - prastarý deník obyvatele Annúminasu. Za odměnu jsem dostal další kus sady vybavení, kterou začínám sbírat.
Pokročil jsem rovněž v kampani proti obrům žijícím v oblasti Amon Moth. Posbíral jsem v lese bobule, ze kterých elf Lithuifin v Eavespires vyrobil elixír. Přikradl jsem se do obřího tábora a vylil jim elixír do kotle, kde se vařilo nějaké maso. Obři se najedli a pak začali mít vidiny - potáceli se táborem a vykřikovali něco o pavoucích. To je naučí zůstat doma v táboře a nevycházet do lesa!
Na ostrově Tyl Ruinen jsme s Filiel jsme dokončili salamandří úkoly od bláznivého loremastera Humfryho Rumminga. Zabili jsme salamandřího taťku a mamku ve sklepení. Teď už se snad salamandři přestanou množit.
Také jsme se vypravili na ostrov Rantost. Je to úkol v samostatné instanci, je nutné ubránit tábory rangerů proti nájezdu banditů. Bohužel ve dvou se to nedá zvládnout, tábory jsou tři a útoky probíhají najednou. Bude nutné složit fellowship a vyrazit tam v šesti.
Rovněž pokračuji v sadě úkolů od rangerů z Tinnundiru. Našel jsem umírajícího rangera Nata Rapkinse u vodopádů Even-rills, pak jsem ho musel pomstít (opět) v táboře vlčích mužů Gauradan. Rangeři mluví o Blue Lady. Že by to byla Gwindeth za vodopádem na jihovýchodě jezera?
Také mám nějaké úkoly na jihozápadním břehu Evendim. To už je docela blízko Annúminasu.

Monday, July 2, 2007

Západní břeh Evendim, level 38

Vypravil jsem se na ostrov Tyl Ruinen, kde se množí ohniví salamandři. Našel jsem tam bláznivého loremastera jménem HumfryRumming, který mi začal dávat hádanky, abych si získal jeho důvěru. Měl jsem hledat truhličky podle jména zvířete, které je odpovědí na hádanku. Samozřejmě truhličky byly umístěny přímo uprostřed největších koncentrací salamandrů, takže jsem se k ni musel probojovat. Po asi 4 kolech hledání jsem z Humfreyho vytáhl, že za salamandří invazi může vlastně on. Vejce salamandrů našel v ruinách Fornost a namnožil je, avšak vymklo se to jeho kontrole. Opravdu povedený týpek!

Elfové z tábora na západním břehu mě poslali do obřího tábora, abych tam ukradl kamenný talisman. Obři jsou ohromní a silní, určitě bych je byl nepřemohl. Proto jsem po Gandalfově vzoru po jednom z nich začal házet kamínky. Obr se rozzlobil a začal se prát se svým kolegou, takže jsem mohl nerušeně sebrat talisman a utéct do bezpečí.

Hádankový quest pokračuje. Čtvrtá část hádanky se nacházela na palouku na západním břehu, bránila ji tlupa banditů. Naštěstí opodál postávala skupinka lovců pokladů, kteří mi je pomohli pobít, takže jsem ji mohl vyzvednout.
Pátá část hádanky má být skryta za vodopádem. Při hledání toho správného vodopádu jsem našel pozoruhodné místo. Na jihozápadním břehu do jezera vtéká vodopád a za ním je vchod do jeskyně. Jeskyně je plná vody a vede do malého údolí, zevšech stran vroubeného vodopády.
Je tu bytost jménem Gwindeth. Myslím, že bude podobného rodu jako Goldberry: říční dcera, nebo dcera jezera. Zatím mi nenabízí žádný úkol, jsem si však jist, že tu nejsem naposledy.
Pátá část hádanky tu však skryta není. Zřejmě ten správný vodopád je v táboře vlčích lidí na severozápadě jezera.
Při hledání vodopádu jsem se zatoulal daleko na jihozápad, až téměř k Annúminasu. Za horami vyšlo slunce. Jeho paprsky prozářily hladinu jezera a bílé věže města. Už se těším, až se tam podívám.